Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 mei 2019
gepubliceerd op 03 juni 2019

Ministerieel besluit tot goedkeuring van aantakkingstrajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 2┬░, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject

bron
vlaamse overheid
numac
2019041152
pub.
03/06/2019
prom.
17/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/17/2019041152/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


17 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van aantakkingstrajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 2┬░, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject sluiten betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018040232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject sluiten betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject


DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN, Gelet op het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, artikel 5, vervangen bij het decreet van 7 juli 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject sluiten betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject, artikel 6 en artikel 7, vierde lid, 2┬░ ;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018040232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject sluiten betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject, Besluit :

Artikel 1.De minister keurt de volgende aantakkingstrajecten goed: 1┬░ gemeente Arendonk: a) complex Retie (A21 -26) - N118 - Hoge Mauw 190;b) Hoge Mauw 190 - N118 - complex Retie (A21 -26);2┬░ gemeente Beveren: a) Steenlandlaan - Sint-Jansweg 9;b) Sint-Jansweg - Steenlandlaan;3┬░ gemeente Brugge: a) N31 - N371 - Kolvestraat - Pathoekeweg - Gotevlietstraat 86;b) Gotevlietstraat 86 - Pathoekeweg - Kolvestraat - N371 - N31;4┬░ gemeente Deinze: a) complex Deinze (A14 - 7) - N35 - Karrewegstraat - E3-Laan 62;b) E3-Laan 62 - Karrewegstraat - N35 - complex Deinze (A14 - 7);5┬░ gemeente Gent: a) complex Schansakker (R4-2) - Eksaarderijweg;b) Eksaarderijweg - complex Schansakker (R4-2);6┬░ gemeente Herentals: a) complex Herentals - Industriezone (A13 - 21) - Toekomstlaan - Diamantstraat - Atealaan 45;b) Atealaan 45 - Diamantstraat - Toekomstlaan - complex Herentals-Industriezone (A13 - 21);7┬░ gemeente Houthalen - Helchteren: a) complex Park Midden-Limburg (A2-30) - N726 - Donderslagweg - Zwaluwstraat 21;b) Zwaluwstraat 21 - Donderslagweg - N726 - complex Park Midden-Limburg (A2-30);8┬░ gemeente Jabbeke: a) komende van Brugge: complex Jabbeke/De Haan (A10 - 6) - Elfhoekstraat - Rotonde met N377 - Elfhoekstraat - Industriezone 1/komende van Oostende - De Panne: complex Jabbeke/De Haan (A10 - 6) - N377 - Rotonde - Elfhoekstraat - Industriezone 1;b) naar Brugge: Industriezone 1 - Elfhoekstraat - Rotonde - N377 - complex Jabbeke/De Haan (A10 - 6)/naar Oostende - De Panne: Industriezone 1 - Elfhoekstraat - Rotonde met de N377 - Elfhoekstraat - complex Jabbeke/De Haan;9┬░ gemeente Lommel: a) complex Geel-West (A13-23) - N19 - R14 - N71 - Gerard Mercatorstraat - Balendijk 300;b) Balendijk 300 - Gerard Mercatorstraat - N71 - R14 - N19 - complex Geel-West (A13-23);10┬░ gemeente Machelen: a) complex Vilvoorde - Luchthavenlaan (A1 -12) - N211 - Bataviastraat - Koningin Astridlaan - bedrijvenzone Machelen Cargo (volledig) en Watertorenlaan (volledig);b) bedrijvenzone Machelen Cargo (volledig) en Watertorenlaan (volledig) - Koningin Astridlaan - Bataviastraat - N211 - complex Vilvoorde - Luchthavenlaan (A1 -12);11┬░ gemeente Oudenaarde: a) complex Deinze (A14 - 7) - N35 - N60 - Westerring 13;b) Westerring 13 - Pruimelstraat - N60 - N35 - complex Deinze (A14 - 7);12┬░ gemeente Oudenaarde: a) complex Deinze (A14 - 7) - N35 - N60 - Pruimelstraat - Industriepark Bruwaan 23;b) Industriepark Bruwaan 23 - Pruimelstraat - N60 - N35 - complex Deinze (A14 - 7); 13┬░ gemeente Puurs: a) complex St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) - N16 - Brabantstraat - Rijksweg 7a; b) Rijksweg 7a - Brabantstraat - N16 - complex St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15); 14┬░ gemeente Roeselare: a) complex Roeselare-Rumbeke (A17-6)- N36 - R32 - Meensesteenweg - Verbrandhofstraat 51;b) Verbrandhofstraat 51 - R32 - N36 - complex Roeselare - Rumbeke (A17-6);15┬░ gemeente Roeselare: a) complex Roeselare-Izegem (A17-7) - N382c - Rumbeeksegravier - Schaapbruggestraat 37;b) Schaapbruggestraat 37 - Rumbeeksegravier - N382c - complex Roeselare-Izegem (A17-7); 16┬░ gemeente Temse: a) complex St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) - N16 - Hoogkamerstraat (tot en met 2de kruispunt met Kapelanielaan) - Kapelanielaan (volledig); b) Hoogkamerstraat (vanaf 2de kruispunt met Kapelanielaan tot N16) - Kapelanielaan (volledig) - N16 - complex St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15); 17┬░ gemeente Waregem: a) complex Deerlijk (A14 - 4) - N36 - N43 - Waregemstraat 112;b) Waregemstraat 112 - N43 - N36 - complex Deerlijk (A14 - 4);18┬░ gemeente Zaventem: a) complex Sterrebeek (A10 - 21) - N227 - N2 (goedereningang Ikea tussen huisnummers 532 en 536 van de Leuvensesteenweg, Zaventem);b) N2 (goedereningang Ikea tussen huisnummers 532 en 536 van de Leuvensesteenweg, Zaventem) - N227 - complex Sterrebeek (A10 - 21); 19┬░ gemeente Zellik: a) complex Zellik (R0 - 10) - N9 - Z.4 Broekooi 295; b) Z.4 Broekooi 295 - N9 - complex Zellik (R0 - 10).

Art. 2.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/07/2018 numac 2018040232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject sluiten betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject wordt aan punt 5┬░ een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt: "f) complex Turnhout-Centrum (A21-24) - N19 - N19g - R14 - N19 - complex Geel-West (A13 - 23);".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 mei 2019.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

^