Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk toegelaten is in de gedeelten van de Lhomme die door bossen onder bosregeling stromen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201643
pub.
02/04/2015
prom.
17/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/17/2015201643/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAART 2015. - Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk toegelaten is in de gedeelten van de Lhomme die door bossen onder bosregeling stromen


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 8, 1°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op de verzoeken ingediend op 3 maart 2015 door de gemeente Tellin en door de "Domaine de Mirwart" met het oog op de toelating van het vissen in gedeelten van de Lhomme die door bossen onder bosregeling stromen;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen;

Overwegende dat het vissen, vanuit het oogpunt van toerisme en visvangst, in de betrokken gedeelten van de Lhomme moet worden toegelaten, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de bepalingen van artikel 8, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en onverminderd de overige bepalingen van dit besluit, is het vissen toegelaten in de gedeelten van de Lhomme die stromen door bossen onder bosregeling die toebehoren aan de "Domaine de Mirwart", de gemeente Saint-Hubert, de gemeente Tellin (afdeling Bure) en aan de Kerkfabriek van Bure.

Art. 2.Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Namen, 17 maart 2015.

R. COLLIN

^