Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 februari 2014
gepubliceerd op 12 maart 2014

Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong »

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011140
pub.
12/03/2014
prom.
17/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong »


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Gelet op het koninklijk besluit, nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/2000 pub. 18/10/2000 numac 2000011400 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten sluiten tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2013 pub. 05/03/2013 numac 2013011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de « Evaluatiecommissie Oorsprong » sluiten houdende de benoeming van de leden van de « Evaluatiecommissie Oorsprong », Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag als plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong », wordt verleend aan Mevr. Josette Shikayi, ex-medewerkster van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel.

Mevr. Géraldine Reintjens, van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong », ter vervanging van Mevr. Josette Shikayi, waarvan zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2014.

J. VANDE LANOTTE

^