Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 augustus 2010
gepubliceerd op 27 september 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2010 tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204902
pub.
27/09/2010
prom.
16/08/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010202238 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen sluiten tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Gelet op boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het schrijven van AQUAWAL van 15 juni 2010 waarbij de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit op de hoogte wordt gebracht van de ontslag van een van haar vertegenwoordigers, de heer Pascal Derouck, en waarbij de heer Jean-Luc Schoeling als vervanger wordt voorgesteld, Besluit : Artikel. 1. Jean-Luc Schoeling wordt voor AQUAWAL benoemd tot lid van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 16 augustus 2010.

Ph. HENRY

^