Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 mei 2019
gepubliceerd op 20 augustus 2019

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013956
pub.
20/08/2019
prom.
15/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/15/2019013956/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie


De Minister-President, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018030121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen;

Overwegende dat de Erkenningscommissie haar huishoudelijk reglement op 12 september 2018 heeft aangenomen, Besluit :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de erkenning van gezondheidszorgverleners is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 mei 2019.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^