Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2021
gepubliceerd op 10 mei 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021031304
pub.
10/05/2021
prom.
15/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting binnen het gebied van het sectorcomité XX van een Tussenoverlegcomité en van basisoverlegcomités voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening sluiten tot oprichting binnen het gebied van het Sectorcomité XX (Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) van een Tussenoverlegcomité en van Basisoverlegcomités voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 2 juni 2020;

Overwegende dat het nodig is de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De bij dit ministerieel besluit gevoegde lijst, vervangt de bijlage van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2021.

Brussel, 15 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Hoofdbestuur De administrateur-generaal wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De heer ROBERT Dominique wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. BOVENDAERDE Nancy Mevr. RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sonia De heer ROGIERS Marc Mevr. VERBESSELT Vanessa Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. CREVITS Sybille Mevr. LAHAYE Isabelle Mevr. PIRARD Janick Mevr. VERBEKE Katrien Werkloosheidsbureaus BRUSSEL De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. BELLENS Sabrina De heer DE ROO Jan De heer NIMMEGEERS Ivan Mevr. VAN RIET Veerle Wordt aangesteld als plaatsvervangend lid: De heer BAVEGHEMS Jan Mevr. DEHON Isabelle De heer KOENER Thierry Mevr. VAN AERSCHOT Muriel ANTWERPEN De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. BRITS Marijke Mevr. BORREY Carine De heer LAMBRECHTS Ronny Mevr. TODTS Nancy De heer VAN AEL Peter Mevr. VAN DEN EYNDE Sara Mevr. VAN GOMPEL Nancy De heer VERDYCK Marc Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer LIBURNI Michel Mevr. UYTTERHOEVEN Karina Mevr. VERHOEVEN Martine Mevr. VRINTS Leen BRUGGE De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. CLAEYS Melissa De heer DESCHRYVER Dieter Mevr. MORTELMANS Mirielle De heer ROOSE Patrick Mevr. STORM Fran Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. CORTVRIENDT Patricia Mevr. DESCHACHT Karine Mevr. LUSSIS Annick Mevr. PRIEM Astrid De heer QUINTENS Johan Mevr. VANDEWALLE Nadine GENT De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer CERPENTIER Dirk Mevr. DE CLERCQ Ann Mevr. DE VEYLDER Inge Mevr. INGELBRECHT Lien De heer PETERS Ruben Mevr. VAN HERREWEGE Fanny De heer VERBELEN Koen Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. AELBRECHT Helena De heer DE JAEGHER Krist Mevr. DE WEERD Christine De heer VAN DE STEENE Luc Mevr. VAN MALDEREN Jenny Mevr. VEREECKEN Rita HASSELT De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De heer CILLEN Jeroen wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer CILLEN Jeroen Mevr. CONARD Aline Mevr. DANIELS Leentje Mevr. GOORTS Yvette De heer HOLLON Johan De heer MENTEN Michel Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer SCHEVERNELS Frank Mevr. THIJS Marie-Rose Mevr. WOUTERS Beatrix KORTRIJK De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer CARPELS Michael Mevr. COUSSEE Veerle Mevr. JANSSENS Sofie Mevr. LEFEVRE Lieve De heer LEPOUTRE Rik De heer VANDENBULCKE Bart Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. DE COSTERE Marleen Mevr. DOOM Shari De heer GAEREMYNCK Dirk De heer VAN ELSLANDER Jacky De heer VERSTRAETEN Piet LEUVEN De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. DE BONDT Heidi Mevr. DE GAND Monique De heer NELISSEN Jeff Mevr. SPELIER Patricia Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer COREMANS André De heer DE GRAEF Kevin Mevr. MANTELS Cindy Mevr. REYSKENS Britt De heer VAN CORTENBERG Werner Mevr. VAN GERWEN Patricia De heer WILLEKENS Kristoff TURNHOUT De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De heer VAN MECHELEN Jan wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer BULTINCK Alain Mevrouw POTTERS Marieke Mevr. RAEYMAEKERS Marleen De heer SOMMEN Joannes AARLEN De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. ARROTIN Isabelle wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. ARROTIN Isabelle De heer BELEAUA Ciprian De heer KHALFAT Lotfi Mevr. MOLINE Florence Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. CADY Virginie Mevr. DAMBIERMONT Mélanie Mevr. DEFLANDRE Béatrice Mevr. DISEVISCOURT Françoise Mevr. HENDRICK Myriam Mevr. RICHARD Kathleen CHARLEROI De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. LAVOLLE Sophie Mevr. MOUTHUY Valérie Mevr. VAN BELLE Carine De heer VANKERKOVEN Thierry Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. BLEYENHEUFT Emilie De heer DIOLOSA Salvatore Mevr. JACOBS Shirley Mevr. LAROSE Nathalie LA LOUVIERE De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De heer SAINTES Didier wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. BATTARD Véronique De heer PIRLET Jean-Luc Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. BIERLAIRE Angélique De heer HAEGEMAN Rémy LUIK De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer HITABATUMA Claude Mevr. HUYGEN Bénédicte Mevr. JANSSENS Christine Mevr. PAQUET Margot Mevr. ROELANDT Carine Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. DOYEN Lise Mevr. JORSSEN Marie-Christine Mevr. KEVERS Delphine De heer LUPO Fabrice Mevr. MAGNETTE Valérie BERGEN De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer BRASSEUR Stéphane De heer DESCHRYVER Benoit De heer DUPONT Olivier Mevr. DUTRANOIT Isabelle Mevr. HAUTENAUVE Anne-Sophie De heer UREEL Michel Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. DE BOCK Amélie Mevr. IAZURLO Marie-Christine Mevr. PASQUA Marie-Laure Mevr. VAN ANTWERPEN Déborah Mevr. VANDE EEDE Aurélie NAMEN De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. DE GROOTE Véronique wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer DAMAY Adrien Mevr. DE GROOTE Véronique De heer GATSINZI Marc Mevr. MÜLLER Stéphanie Wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangende lid: De heer DANGOISSE Claude De heer MARTIN Pierre De heer PASCAL Raphaël Mevr. WYNS Maud NIJVEL De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. NOEL Patricia wordt aangeduid in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: De heer BEAUMEZ Michaël Mevr. DEBAY Caroline Mevr. DI LALLO Anne-Marie Mevr. MEYS Catherine Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. DUVAL Audrey Mevr. GIACONE Ashley De heer MERTENS Etienne Mevr. MOURMAUX Josiane VERVIERS De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. KERF Christiane wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. GEUBELLE Valérie Mevr. KERF Christiane Mevr. KRINGS Véronique Mevr. NYSSEN Anne-Laure De heer PAROTTE Réginald Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. BERTRAND Sabine Mevr. BETTONVILLE Nathalie Mevr. LECLERC Amélie De heer ROTH Sébastien

^