Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021020861 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 15/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

arrest

type arrest prom. 15/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031089 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

beschikking

type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021020821 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021020822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020823 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020824 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten, gedaan te Canberra op 23 november 2012 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Kinshasa op 2 februari 2013 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020825 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020827 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer, gedaan te Conakry op 2 april 2015 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020828 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, gedaan te Cotonou op 9 januari 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020830 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Ivoorkust betreffende het luchtvervoer, gedaan te Abidjan op 25 oktober 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mali betreffende het luchtvervoer, gedaan te Bamako op 29 augustus 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020831 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kaapverdië betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 26 oktober 2017 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Gabon en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de luchtvervoerdiensten, gedaan te Brussel op 28 mei 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 5 juni 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 6 maart 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 12 juni 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Sierra Leone betreffende het luchtvervoer, gedaan te Freetown op 3 juli 2019 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Togo betreffende het luchtvervoer, gedaan te Lomé op 13 juni 2019 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021020839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Liberia betreffende het luchtvervoer, gedaan te Monrovia op 17 juli 2019 type beschikking prom. 15/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021020841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021020820 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021031607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Actiris

protocol

type protocol prom. 15/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen
^