Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 maart 2001
gepubliceerd op 18 april 2001

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022188
pub.
18/04/2001
prom.
14/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/14/2001022188/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgenneskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : - Preventie en Opsporing, « Institut Jules Bordet », Brussel; - Inwendige geneeskunde-Geriatrie, Sint-Jozefkliniek, Mortsel; - Inwendige geneeskunde-Heelkunde, Heilig-Hartziekenhuis, Tienen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 19 februari 2001.

Brussel, 14 maart 2001.

Mevr. M. AELVOET

^