Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 2014
gepubliceerd op 05 maart 2014

Ministerieel besluit tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029147
pub.
05/03/2014
prom.
14/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing


De Minister van Gezondheid, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende de programma's voor opsporing van kankers in de Franse Gemeenschap sluiten tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende de programma's voor opsporing van kankers in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013029655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing;

Overwegende dat een voorzitter en een vice-voorzitter aangesteld moeten worden onder de werkende leden van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing;

Overwegende dat de Adviescommissie voor borstkankeropsporing kandidaturen heeft voorgedragen voor de ambten van voorzitter en vice-voorzitter, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld tot voorzitter van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing : de Dr. Jean-Paul Joris.

Art. 2.Wordt aangesteld tot vice-voorzitter van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing : de Dr. Christian Delcour.

Art. 3.De voorzitter en vice-voorzitter worden aangesteld voor een periode van 5 jaar met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Brussel, 14 januari 2014.

Mevr. F. LAANAN

^