Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 2014
gepubliceerd op 04 februari 2014

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024038
pub.
04/02/2014
prom.
14/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008 en het koninklijk besluit van 28 juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, artikel 1, laatst gewijzigd bij de wet van 23 mei 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2010 pub. 04/03/2010 numac 2010024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 mei 2013;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997 en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van huisartsen : 1° op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Buffels, Johan, Koksijde; Schoenmakers, Birgitte, Kessel-Lo;

Mouton, Charlotte, Koekelberg;

Goeman, Annie, Oostende;

Avonts, Dirk, Wilrijk;

Peremans, Lieve, Antwerpen;

Remmen, Roy, Baarle-Hertog; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Deveneyns, Eddy, Sint-Laureins; Bafort, Dirk, Eeklo;

De Smedt, Jozef, Heist-op-den-Berg;

Boogaerts, Eveline, Heist-op-den-Berg;

Ferrant, Louis, Anderlecht;

Vermeirssen, Rudolf, Ravels;

Bemelmans, Bruno, Maasmechelen.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van huisartsen : 1° op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Firket, Pierre, Stroumont; Bouuaert, Corinne, Seraing; de Cartier d'Yves, Thomas, Evere;

Champion, Annie, Schaarbeek;

Kacenelenbogen, Nadine, Vorst;

Thibaut, Philip, Braine-le-Comte; 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Andre, Willy, Lobbes; Moreau, Véronique, Nivelles;

Varlet, Elodie, Seneffe;

Janssen, Marie-Eve, Jupille-sur-Meuse;

Duhayon, Guy, Braine-le-Comte;

Vollemaere, Paul, Sint-Agatha-Berchem.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 januari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

^