Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009

Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000262
pub.
20/04/2009
prom.
14/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/14/2009000262/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, gewijzigd bij de wet van 5 april 1995 en bij de wet van 18 december 1998, inzonderheid op artikel 7, § 2, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de software die voorzien werd voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 operationeel moet zijn op ten laatste 1 mei 2009 en eveneens ter beschikking gesteld moet worden van de deskundigen die aangewezen worden door de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen om de controle van de geautomatiseerde stemsystemen uit te voeren, overeenkomstig artikel 5bis van voornoemde wet van 11 april 1994, Besluit :

Artikel 1.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, is de volgorde waarin de stemmen uitgebracht moeten worden, volgens het geval : -het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement; - Het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; de kiezer die voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement geen stem heeft uitgebracht voor een kandidatenlijst die deel uitmaakt van de Franse taalgroep, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgesteld wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, is de volgorde waarin de stemmen moeten worden uitgebracht, naargelang van het geval : - het Europees Parlement, het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, het Waals Parlement; - het Europees Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; de kiezer die voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement geen stem heeft uitgebracht voor een kandidatenlijst die deel uitmaakt van de Franse taalgroep, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgesteld wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement; - het Europees Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.Bij gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, is de volgorde waarin de stemmen moeten worden uitgebracht, naar gelang van het geval : - de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement; - De Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement; - De Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; de kiezer die voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement geen stem heeft uitgebracht voor een kandidatenlijst van de Franse taalgroep, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgesteld wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement; - de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Waals Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 4.Bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers, moeten de stemmen in volgende volgorde uitgebracht worden : de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, wordt opgeheven.

Brussel, 14 april 2009.

G. DE PADT

^