Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 november 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Ministerieel besluit tot erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042474
pub.
21/11/2019
prom.
13/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.263, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht, de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat krachtens artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht, de door de beheersvennootschappen aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde personen beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststellingen voorzien bij artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht te verrichten, Besluit :

Artikel 1.Worden in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht erkend voor de beheersvennootschap "cvba SABAM", Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270: dhr. Gilles De Baere, wonende te 3970 Leopoldsburg ; dhr. Rachid Idmalek wonende te 6220 Fleurus; mevr. Barbara Viola, wonende te 9500 Geraardsbergen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 13 november 2019.

N. MUYLLE

^