Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2013
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202782
pub.
30/04/2014
prom.
13/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 november 2013;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 14.03 en 73.09, programma 11 en naar basisallocaties 14.04 en 73.01 van programma 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 368 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 586 duizend EUR overgedragen tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de tweede aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 14 01.03.11.

108

52

-

- 12

108

40

OA 14 12.05.11.

60

71

-

- 11

60

60

OA 14 12.10.11.

150

260

-

- 35

150

225

OA 14 14.03.11.

9.527

7.200

+ 155

-

9.682

7.200

OA 14 33.01.11.

101

101

-

- 11

101

90

OA 14 33.02.11.

10

15

-

- 3

10

12

OA 14 41.01.11.

650

450

-

- 156

650

294

OA 14 51.14.11.

3.860

2.300

-60

-

3.800

2.300

OA 14 73.01.11

2.220

2.050

+ 112

+ 586

2.332

2.636

OA 14 73.03.11

18.204

7.805

- 40

-

18.164

7.805

OA 14 73.08.11

13

20

-

- 1

13

19

OA 14 73.09.11

1.290

700

+ 6

-

1.296

700

OA 14 73.21.11

5.737

7.492

- 173

-

5.564

7.492

OA 14 74.01.11

460

300

-

-28

460

272

OA 14 12.02.12

14

17

-

-3

14

14

OA 14 12.03.12

20

25

-

-7

20

18

OA 14 14.04.12

2.375

2.500

+ 50

-250

2.425

2.250

OA 14 14.06.12

105

100

-

-40

105

60

OA 14 39.09.06.

1.585

3.700

+ 45

-

1.630

3.700

OA 14 39.09.06.

2.680

6.500

- 95

-

2.585

6.500

OA 14 39.09.06.

0

40

-

- 15

0

25

OA 14 39.09.06.

37

50

-

- 14

37

36


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2013.

De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^