Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003391 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van toelagen bij wege van overgangsmaatregel aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014746 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013024435 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031224 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Formation de Base dans les Industries graphiques » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031226 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Les Capucines" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031225 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Innovasport VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031227 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Spullenhulp VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA JLine als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031232 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Centre d'Entraide de Jette » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031229 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Atelier TIC Tanneurs » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Cannelle » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Atelier Groot Eiland VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Le Début des Haricots - Sustainable Agriculture, Food and Ecology VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Huurdersunie Anderlecht-Kuregem VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Sociaal Vervoer Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Proximité Santé" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Aksent VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031239 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Job Office VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031242 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurthuis Bonnevie VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Casablanco VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031243 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Buurtsport Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031241 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Baita VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van "Amazone" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van EAT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031245 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cyclo VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA « SO Réconfort + » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031250 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Association pour la Remotivation, la Promotion et l'Aide à l'Insertion de Jeunes » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031251 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Banlieues » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031252 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre de Formation 2mille" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031254 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA met een sociaal oogmerk Murmuur als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 28/05/2014 numac 2014031253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Convivium » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014035215 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bezwaarprocedures in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202781 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202782 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Bertem en Kortenberg aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Stiemerbeekvallei en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Genk aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel VR0/1VB-A-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013036224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013036230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bezwaarprocedures in diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft kinderopvang en interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013036231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van de geselecteerde projecten 2013 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2013 pub. 30/06/2014 numac 2014031186 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1806 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat Perspective Consulting aanwijst als begunstigde van de opdracht voor de uitwerking van het programmeringsinstrument van ambulante diensten in het Brussels Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014035036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische en taalondersteuning van kinderdagopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de SALK2-provisie van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013000828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot ****, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest ****. 121/2013 van 26 september 2013 geïnterpreteerd werden type omzendbrief prom. 13/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot ****, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest ****. 121/2013 van 26 september 2013 geïnterpreteerd werden. - **** vertaling

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
^