Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 september 2019
gepubliceerd op 15 oktober 2019

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2019014857
pub.
15/10/2019
prom.
12/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/12/2019014857/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie


12 SEPTEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Gelet op het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende lokale diensteneconomie, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende lokale diensteneconomie, artikel 13;

Gelet op het advies van de VDAB, gegeven op 3 juli 2019;

Overwegende het overleg in de Commissie Sociale Economie van de SERV, op 3 juli 2019;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 8 juli 2019;

Gelet op advies 66.510/1 van de Raad van State, gegeven op 10 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De lijst met indicaties, vermeld in artikel 7 van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende lokale diensteneconomie, wordt aangehecht als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 februari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016035210 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

Brussel, 12 september 2019.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Werk, Economie, innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage bij het ministerieel besluit van 12 september 2019 tot uitvoering van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 Lijst met indicaties: 1. nauwgezetheid 2.psychische stabiliteit 3. vertrouwen 4.betrouwbaarheid 5. driftbeheersing 6.aandacht 7. tijdmanagement 8.cognitieve flexibiliteit 9. inzicht 10.algemeen fysiek uithoudingsvermogen 11. ontwikkelen vaardigheden 12.oplossen problemen 13. besluiten nemen 14.omgaan met stress 15. mobiliteit 16.aangaan relaties 17. economische zelfstandigheid 18.werkervaring 19. copingstijl 20.medische factoren 21. werktempo Brussel, 12 september 2019. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Werk, Economie, innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^