Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 september 1997
gepubliceerd op 31 oktober 1997

Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen en der douane en accijnzen

bron
ministerie van financien
numac
1997003562
pub.
31/10/1997
prom.
12/09/1997
ELI
eli/besluit/1997/09/12/1997003562/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen en der douane en accijnzen


De Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen gecoördineerd op 18 juli 1977, inzonderheid op de artikelen 5 en 6 (1);

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 1992 betreffende de kantoren der douane of der accijnzen (2) gewijzigd door het ministerieel besluit van 30 december 1993 betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op het advies van het Tussenoverlegcomité van 2 september 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989, Besluit :

Artikel 1.Er worden douanebevoegdheden toegekend aan het kantoor der accijnzen te Geel D.A. E.

Art. 2.Het kantoor der douane te Luik D.E. wordt afgeschaft.

Art. 3.Een kantoor der douane wordt opgericht te Bierset (Grâce- Hollogne) D.E.

Art. 4.Het kantoor der douane en accijnzen te Beauraing D.A. wordt afgeschaft.

Art. 5.Een kantoor der douane en accijnzen wordt opgericht te Dion (Beauraing) D.A.

Art. 6.De kantoren der douane te Antwerpen D.1 en Antwerpen D.E.2 worden afgeschaft.

Art. 7.Een kantoor der douane te Antwerpen D.E. wordt opgericht.

Art. 8.Het kantoor der douane te Zandvliet (Antwerpen) D. wordt afgeschaft.

Art. 9.De kantoren der douane te Brussel D.E.1 en Brussel D.E.2 worden afgeschaft.

Art. 10.Een kantoor der douane te Brussel D.E. wordt opgericht.

Art. 11.Een douanezone wordt opgericht in de haven van Vilvoorde.

Art. 12.De kantoren der accijnzen te Gent A., Deinze A. en het kantoor der douane te Gent D.E. worden afgeschaft.

Art. 13.Een kantoor der douane en accijnzen te Gent D.A.E. wordt opgericht.

Art. 14.De kantoren der accijnzen te Geraardsbergen A. en Zottegem A. worden gefusioneerd onder de benaming "Kantoor Zottegem A".

Art. 15.Het kantoor der accijnzen te La Louvière A. en het kantoor der douane te La Louviere D.E. worden afgeschaft.

Art. 16.Een kantoor der douane en accijnzen te La Louviere D.A.E. wordt opgericht.

Art. 17.Het kantoor der douane en accijnzen te Abele D.A.E., de kantoren der accijnzen te Ieper A. en Kortrijk A. en het kantoor der douane te Menen-Lar D.E. worden afgeschaft.

Art. 18.Een kantoor der douane en accijnzen te Menen-Lar D.A.E. wordt opgericht.

Art. 19.Het kantoor der douane en accijnzen te Kessenich (Kinrooi) D.A. wordt afgeschaft.

Art. 20.Het kantoor der accijnzen te Lier A. wordt afgeschaft.

Art. 21.De tabel gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 december 1992 betreffende de kantoren der douane of der accijnzen wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 22.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994 wat artikel 1 betreft, met ingang van 1 juni 1994 wat de artikelen 2 en 3 betreft, met ingang van 8 juli 1994 wat de artikelen 4 en 5 betreft, met ingang van 1 januari 1995 wat de artikelen 6 en 7 betreft, met ingang van 1 april 1995 wat artikel 8 betreft, met ingang van 17 april 1995 wat de artikelen 9 en 10 betreft, met ingang van 1 januari 1996 wat artikel 11 betreft en met ingang van 1 december 1997 wat de artikelen 12 tot en met 20 betreft.

Brussel, 12 september 1997.

Ph. MAYSTADT Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^