Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 juni 2021
gepubliceerd op 23 mei 2022

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 en de programma's 06, 11, 12, 13 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202360
pub.
23/05/2022
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 en de programma's 06, 11, 12, 13 en 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2021, Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 27 mei 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.26 van programma 12 en naar de basisallocatie 33.29, 43.17, 52.82 en 63.01 van programma 13 van organisatieafdeling 17 en naar basisallocatie 41.01 van programma 06, naar basisallocatie 33.01 van programma 11, naar de basisallocaties 41.08 en 41.11 van programma 12, naar basisallocatie 41.05 van programma 13 en naar basisallocatie 32.01 van programma 25 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, met het oog op de overdracht van kredieten in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 1.900 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17.

Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 298.850 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 10 naar programma's 06, 11, 12, 13 en 25 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 06, 08, 11, 12, 12 en 25 van de organisatieafdelingen 10, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 01.02.08

741 420

321 085

-300 750

-300 750

440 670

20 385

OA 17 41.26.12

266 370

253 180

+900

+900

267 270

254 080

OA 17 33.29.13

872

865

+202

+202

1 074

1 067

OA 17 43.17.13

290

329

+578

+578

868

907

OA 17 52.82.13

75

75

+44

+44

119

119

OA 17 63.01.13

10

16

+176

+176

186

192

OA 18 31.01.06

614 235

614 235

+264 400

+264 400

878 635

878 635

OA 18 33.01.11

1 428

1 481

+272

+272

1 700

1 753

OA 18 41.08.12

138 951

137 709

+15 000

+15 000

153 951

152 709

OA 18 41.11.12

9 219

9 219

+1 052

+1 052

10 271

10 271

OA 18 41.05.13

81 499

81 499

+16 126

+16 126

97 625

97 625

OA 18 32.01.25

1 200

1.250

+2 000

+2 000

3 200

3 250


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 juni 2021 E. DI RUPO W. BORSUS Ch. MORREALE J.-L. CRUCKE

^