Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 april 2021
gepubliceerd op 21 april 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021031017
pub.
21/04/2021
prom.
10/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020010071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 84, § 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020010071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 7 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 03/02/2020 numac 2020010071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren sluiten tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren, worden de woorden "de heer Johan D'Haeyer" vervangen door de woorden "mevrouw Valerie Zyde".

Art. 2.In artikel 3, negende streepje, van hetzelfde besluit, worden de woorden "mevrouw Anna Kubina" vervangen door de woorden "mevrouw Angélique Heusicom".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 6.- Mevrouw Claudia Chanteur wordt aangewezen als griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 10 april 2021.

P. DE SUTTER

^