Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren
^