Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 oktober 2002
gepubliceerd op 19 november 2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1994 houdende erkenning van de centraliserende instellingen der tariferingsdiensten

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007280
pub.
19/11/2002
prom.
09/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1994 houdende erkenning van de centraliserende instellingen der tariferingsdiensten


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 1 juli 1969 tot vaststelling van het recht van oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat, gewijzigd bij artikel 154 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1986 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kosten der geneeskundige verzorging der oorlogsinvaliden en gelijkgestelden, van de oorlogswezen en krijgsgevangenen die een gevangenschap van zes tot twaalf maanden ondergaan hebben, inzonderheid op hoofdstuk IV van zijn bijlage;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 3bis van de wet van 1 juli 1969 tot vaststelling van het recht van oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 1994 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 februari 1994, dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt voor het verstrekken aan het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de gegevens betreffende het voorschrijven en afleveren van farmaceutische producten aan de oorlogsinvaliden door de voor het publiek toegankelijke apotheken;

Gelet op het advies van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 september 1994 houdende erkenning van de centraliserende instellingen der tariferingsdiensten wordt bijgevoegd : 3° Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), Lenniksebaan 900, 1070 Brussel. Brussel, 9 oktober 2002.

A. FLAHAUT

^