Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 april 2013
gepubliceerd op 29 april 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2013202406
pub.
29/04/2013
prom.
09/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


9 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035684 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, artikel 1, vervangen bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 1bis, hersteld bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 35 en artikel 59, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035684 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 maart 2013;

Overwegende dat het centrum Baanpraktijk K.I. Van Steendam Dieter een aanvraag tot erkenning heeft ingediend voor de opslag van sperma van rundvee en voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 37 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, Besluit : Enig artikel. Aan artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011035684 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van de erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 59, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren sluiten tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° Baanpraktijk K.I. Van Steendam, Dieter Visserstraat 1, 9070 Destelbergen. » Brussel, 9 april 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^