Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013009161 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type ministerieel besluit prom. 09/04/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

bericht

type bericht prom. 09/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2013
^