Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 oktober 2018
gepubliceerd op 15 oktober 2018

Ministerieel besluit nr. 117 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014309
pub.
15/10/2018
prom.
08/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit nr. 117 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt geregistreerd onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1, 1° en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

454

FCA BANK S.P.A. CORSO AGNELLI 200

10135 TORINO

ITALIE

BIJHUIS BELGIE / SUCCURSALLE BELGE :

JULES COCKXSTRAAT 8-10, 1160 BRUSSEL

RUE JULES COCKX 8-10, 1160 BRUXELLES

ONDERNEMINGSNR./N° D'ENTREPRISE :

0699.630.712


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 8 oktober 2018.

Brussel, 8 oktober 2018.

K. PEETERS

^