Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 maart 2021
gepubliceerd op 21 april 2021

Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2021031027
pub.
21/04/2021
prom.
08/03/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

8 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, artikel 2, lid 4, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, de artikelen 2, § 1, en 2bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997, en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommissie, artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1977 en 20 juni 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 november 2017, en van 21 augustus 2018;

Gelet op het advies van de Farmacopeecommissie gegeven op 5 januari 2021, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot corresponderend lid van de Farmacopeecommissie tot 19 januari 2026: - Dhr. Adams, E., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Dhr. Aerts, J., apotheker; - Mevr. Ameloot, C., apotheker; - Dhr. Annaert, P., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Mevr. Bodart, P., apotheker; - Dhr. Bourda, A., apotheker; - Dhr. Bruneel, J.L., industrieel ingenieur chemie; - Dhr. Ceyssens, P.J., bio-ingenieur; - Dhr. Chiap, P., apotheker, adjunct-docent aan de « Université de Liège »; - Dhr. Christiaens, B.; apotheker; - Mevr. Clais, S., apotheker; - Dhr. Cos, P., apotheker, professor aan de Universiteit Antwerpen; - Mevr. Daniels, R., bio-ingenieur; - Dhr. De Rijdt, T., apotheker; - Dhr. Debailleul, G., apotheker; - Dhr. Declerck, P., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Mevr. Delberghe, C., apotheker; - Mevr. Delneuville, I., apotheker; - Dhr. Delobel, A., master in scheikunde; - Mevr. Dethier, D., apotheker; - Mevr. Dewulf, E., apotheker; - Dhr. Essoh-Etia, M., apotheker; - Mevr. Fontaine, V., licentiaat biomedische wetenschappen, docent aan de « Université Libre de Bruxelles »; - Mevr. Gabriëls, M., apotheker, inspecteur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; - Mevr. Gameiro, C., master in scheikunde; - Mevr. Goossens, E., doctor in de veeartsenijkunde; - Dhr. Grognet, P., licentiaat biomedische wetenschappen; - Mevr. Gruyters, A-M., apotheker; - Mevr. Haems, M., apotheker; - Mevr. Haest, G., industrieel ingenieur scheikunde; - Mevr. Haulotte, E.; master in scheikunde; - Dhr. Janssen, R., licentiaat scheikunde; - Dhr. Louis, P., apotheker; - Dhr. Lucas, B., bio-ingenieur scheikunde; - Mevr. Mortier, M., apotheker, inspecteur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; - Mevr. Neef, H., apotheker; - Mevr. Pétré, L., apotheker; - Dhr. Pieters, L., apotheker, professor aan de Universiteit Antwerpen; - Mevr. Prohoroff, F., apotheker; - Dhr. Pronce, T.; apotheker; - Dhr. Rubrecht B., industrieel ingenieur chemie; - Dhr. Serreyn, P.J., doctor in de veeartsenijkunde; - Mevr. Stévigny, C., apotheker, docent aan de « Université Libre de Bruxelles »; - Mevr. Stokx J., apotheker; - Mevr. Török, G., licentiaat scheikunde; - Dhr. Van den Mooter, G., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Dhr. Van Gampelaere, H., bachelor in fytotherapie; - Dhr. Van Obbergen, L., apotheker; - Mevr. Van Steenkiste, M., apotheker; - Mevr. Vanhoorne V., master in de geneesmiddelenontwikkeling, professor aan de Universiteit Gent; - Dhr. Verbruggen, A., apotheker, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - Dhr. Vergote, V., apotheker; - Dhr. Verrax J., apotheker; - Dhr. Wauters, K., apotheker.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 7 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016018372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2021.

De Minister van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^