Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 juli 2020
gepubliceerd op 08 september 2020

Ministerieel besluit betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020010436
pub.
08/09/2020
prom.
08/07/2020
ELI
eli/besluit/2020/07/08/2020010436/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 JULI 2020. - Ministerieel besluit betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van Brussels Leefmilieu bekrachtigd door artikel 41 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 maart 1990 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 8, § 4;

Gelet op de gelijke kansentest, zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 3 juni 2020;

Overwegende de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, regeerperiode 2019-2024, Besluit : Enig artikel. § 1. De administratieve en logistieke werking van het secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt verzorgd door het secretariaat van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. § 2. Het secretariaat van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal hiertoe beschikken over de materiële en financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Het budget van het secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt ten laste van het budget van Leefmilieu Brussel.

Brussel, 8 juli 2020.

A. MARON

^