Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 januari 1999
gepubliceerd op 09 januari 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000818
pub.
09/01/1999
prom.
06/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/06/1998000818/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 betreffende de graden en de bevordering van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht;

Gelet op het protocol nr. 59/1 van 11 augustus 1998 van het onderhandelingscomite van het rijkswachtpersoneel;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het ministerieel besluit van 10 augustus 1978 betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht, wordt vervangen door het volgende opschrift : « Ministerieel besluit betreffende de bevorderingsprocedure van de onderofficieren van het operationeel korps van de rijkswacht, met uitzondering van de bevordering tot de graden van hoofdonderofficier ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « over de kandidatuur van onderofficieren voor bevordering uitbrengen » vervangen door de woorden « uitbrengen over de kandidatuur voor bevordering tot de graden van onderofficier, met uitzondering van die van hoofdonderofficier ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 6 januari 1999.

L. VAN DEN BOSSCHE

^