Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2021
gepubliceerd op 28 april 2021

Ministerieel besluit waarbij de personeelsleden van niveau 1 belast in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein aangesteld worden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021041277
pub.
28/04/2021
prom.
06/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2021. - Ministerieel besluit waarbij de personeelsleden van niveau 1 belast in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein aangesteld worden


De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Gelet op het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein, inzonderheid artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen;

Gelet op de noodzaak om een domaniale politie voor het gewestelijk waterwegendomein op te zetten;

Overwegende dat de heer Adrien Raymaekeers, jurist, voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen sluiten tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politieagenten en de ambtenaren die gemachtigd zijn om administratieve geldboetes op te leggen, om als officier van de gerechtelijke politie op het waterwegendomein aangewezen te worden, Besluit :

Artikel 1.De heer Adrien Raymaekers, attaché, wordt als officier van de gerechtelijke politie aangesteld om de inbreuken bedoeld in het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein sluiten betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein op het geheel van het gewestelijke openbaar waterwegendomein vast te stellen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 6 april 2021.

Ph. HENRY

^