Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.358

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022033351
pub.
24/11/2022
prom.
05/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.358


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/02128/122/79 van 3 december 2012;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg;

Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.358, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen: a) een verkeersbord A47 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit: a) een systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;b) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;c) een verkeersbord A47 links van de overweg, kant Zwalm, een verkeersbord A47 links van de overweg, kant Sint-Lievens-Houtem, georiënteerd naar het fietspad komende van Melle;d) op elk bijkomend verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;e) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/02128/122/79 van 3 december 2012 wordt opgeheven.

Brussel, 5 september 2022.

G. GILKINET

^