Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 september 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022033942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022033193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 19, Mol - Grens ProRail , gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 19.049 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 92 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Geel ter hoogte van de kilometerpaal 46.032 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.348 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, Y Melle - Y Nederboelare, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.358 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 19, Mol - Grens ProRail , gelegen te Overpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 21.885 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.879 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 48.145 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 48.906 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 122, Melle-Zottegem, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 56.633 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 122, Melle-Zottegem, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 54.302 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 47.288 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 53.214 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 45.295 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 45.747 type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 122, Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 52.311

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

erratum

type erratum prom. 05/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum
^