Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 september 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022033350
pub.
24/11/2022
prom.
05/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit nr. A/02050/15/131 van 5 december 2013;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de overweg bedoeld in dit besluit, veiligheidsinrichtingen vast te stellen in overeenstemming met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg;

Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 131 op de spoorlijn nr. 15, Y Drabstraat - Y Zonhoven, gelegen te Beringen ter hoogte van de kilometerpaal 73.009, wordt uitgerust met de volgende veiligheidsinrichtingen: a) een verkeersbord A45 aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen; en b) een verkeerslicht dat de overgang verbiedt aan weerszijden en rechts van de overweg, bedoeld in artikel 3, 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1°, b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit: a) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;b) een bijkomend afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de overweg, kant Beverlo;c) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;d) een verkeersbord A45 aan weerszijden en links van de overweg;e) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;f) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/02050/15/131 van 5 december 2013 wordt opgeheven.

Brussel, 5 september 2022.

G. GILKINET

^