Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 mei 2019
gepubliceerd op 23 mei 2019

Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019012481
pub.
23/05/2019
prom.
05/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


5 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van niet-permanente leden voor de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen van het Nationaal register


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname;

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden voor de Franstalige kamer van de aanvaardingscommissie van het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen gepubliceerd op 12 oktober 2018;

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden voor de Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie van het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen gepubliceerd op 12 oktober 2018;

Overwegende dat alle kandidaten aan de wettelijke aanwijzingsvoorwaarden beantwoorden en hun kandidatuur conform de wettelijke bepalingen hebben ingediend;

Overwegende dat zij over de vereiste beroepservaring beschikken om de functie van niet-permanent lid in de aanvaardingscommissie te kunnen opnemen;

Overwegende dat voor de Franstalige kamer geen enkele kandidaat zijn kandidatuur gesteld heeft voor de domeinen 16. Tandheelkunde en 17.

Paramedische wetenschappen en dat slechts één kandidaat zijn kandidatuur gesteld heeft voor het domein 20. Recreatie;

Overwegende dat voor de Nederlandstalige kamer slechts één kandidaat zijn kandidatuur gesteld heeft voor de domeinen 13.

Informatica-computers-telecommunicatie, 17. Paramedische wetenschappen, 19. Psychologie-psychotherapie en 20. Recreatie.

Besluit : Enig artikel. Worden opgenomen op de lijst van niet-permanente leden die kunnen worden opgeroepen om te zetelen in de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen, in de volgende domeinen : - Franstalige kamer : 1. Landbouw - tuinieren - houtvesterij - voeding - Als effectief niet-permanent lid : André Toussaint, Landbouwingenieur, Doctor in de landbouwkunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Murielle Eyletters, Landbouwingenieur, Doctor in de landbouwkunde 2.Dieren - Als effectief niet-permanent lid : Philippe Delahaut, Doctor in de dierengeneeskunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Bernard Sizaire, Doctor in de dierengeneeskunde 3. Kunst - antiek - Als effectief niet-permanent lid : Henry Bounameaux, licentiaat in de rechten en in de archeologie en kunstgeschiedenis - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Vivian Miessen, Antiekhandelaar 4.Gebouw - Als effectief niet-permanent lid : Alain Coppe, Architect, Vastgoedexpert - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Benoît Custers, Architect 5. Chemie - Als effectief niet-permanent lid : Jean-Marie Dereppe, Doctor in de chemische wetenschappen - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Frédéric Poitou, Scheikundig ingenieur, Doctor in de wetenschappen 6.Economie - financiën - fiscaliteit - boekhouding - revisoraat - Als effectief niet-permanent lid : Michel Dewolf, Bedrijfsrevisor, Doctor in de rechten en licentiaat toegepaste economische wetenschappen - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Vincent Delvaux, Boekhouder en Fiscaal adviseur 7. Elektriciteit - elektronica - energie - Als effectief niet-permanent lid : André Delhez, Bachelor in de bouwkunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Pierre Noël, Industrieel ingenieur elektromechanica 8.Milieu - Als effectief niet-permanent lid : André Toussaint, Landbouwingenieur, Doctor in de landbouwkunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Stéphane Drot, Landbouwingenieur van water en bossen - Doctor in de milieuwetenschappen 9. Forensische wetenschap - Als effectief niet-permanent lid : Anne Leriche, Doctor in de biologische wetenschappen - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Laurent Lepot, Doctor in de Wetenschappen, Analytische Chemie en Materiaalchemie 10.Vastgoed - Als effectief niet-permanent lid : Alain Coppe, Architect, Vastgoedexpert - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Benoît Custers, Architect 11. Brand - ontploffingen - Als effectief niet-permanent lid : Jean Hotte, Scheikundig burgerlijk ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Pierre Noël, Industrieel ingenieur elektromechanica 12.Industrie - machines - techniek - Als effectief niet-permanent lid : Pierre Noël, Drukker - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Philippe Collard, Autodeskundige 13. Informatica - computers - telecommunicatie - Als effectief niet-permanent lid : Thierry Mansvelt, Informaticus - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Marc Van Nieuwenhove, Informaticus 14.Materialen - producten - Als effectief niet-permanent lid : André Delhez, Bachelor in de bouwkunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Pierre Noël, Industrieel ingenieur elektromechanica 15. Geneeskunde - Als effectief niet-permanent lid : Thierry Wanet, Arts - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Philippe Boxho, Arts, forensisch arts, licentiaat criminologie 18.Intellectuele eigendom - Als effectief niet-permanent lid : Thierry Mansvelt, Informaticus - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Guillaume Rutten, Industrieel ingenieur mechanica 19. Psychologie - psychotherapie - Als effectief niet-permanent lid : Samuël Leistedt, Psychiater - Doctor in de medische wetenschappen - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Laïla Hbali, Licentiaat psychologie 20.Recreatie - Als effectief niet-permanent lid : Bernard Nuytten, Verzekeringsmakelaar 21. Transport en logistiek - Als effectief niet-permanent lid : Philippe Collard, Graduaat in thermische motoren en expertises in automobielen - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : André Delhez, Bachelor in de bouwkunde 22.Openbare werken - infrastructuur - Als effectief niet-permanent lid : André Delhez, Bachelor in de bouwkunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Pascal Claeys, Burgerlijk ingenieur - Nederlandstalige kamer : 1. Landbouw - tuinieren - houtvesterij - voeding - Als effectief niet-permanent lid : Piet Vandendriessche, Doctor in de dierengeneeskunde - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Bernard Nuytten, Verzekeringsmakelaar 2.Dieren - Als effectief niet-permanent lid : André Labeeuw, Doctor in de dierengeneeskunde 3. Kunst - antiek - Als effectief niet-permanent lid : Eddy Vleeschdrager, Expert in diamant en bewerking van edelstenen 4.Gebouw - Als effectief niet-permanent lid : Dominique Versluys, Architect - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Joost Beke, Architect 5. Chemie - Als effectief niet-permanent lid : David Royer, Ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Eddy Cosaert, Ingenieur 6.Economie - financiën - fiscaliteit - boekhouding - revisoraat - Als effectief niet-permanent lid : Jozef Pirenne, Bedrijfsrevisor, Accountant - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Joris Rycken, Accountant 7. Elektriciteit - elektronica - energie - Als effectief niet-permanent lid : Didier De Buyst, Professor - Doctor Ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Pascal Claeys, Burgerlijk ingenieur 8.Milieu - Als effectief niet-permanent lid : Guillaume Rutten, Industrieel ingenieur mechanica 9. Forensische wetenschap - Als effectief niet-permanent lid : Werner Jacobs, Professor dokter - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Ronny Decorte, Professor dokter 10.Vastgoed - Als effectief niet-permanent lid : Fritz Horemans vastgoedmakelaar - Licentiaat in de rechten en het notariaat - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Jean-Pol Borremans, Architect 11. Brand - ontploffingen - Als effectief niet-permanent lid : Walter Huys, Burgerlijk werktuigkundig ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : David Royer, Ingenieur 12.Industrie - machines - techniek - Als effectief niet-permanent lid : Didier De Buyst, Professor - Doctor Ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Johan Depuydt, Industrieel Ingenieur 13. Informatica - computers - telecommunicatie - Als effectief niet-permanent lid : Pascal Claeys, Burgerlijk ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Xavier Darmstaedter, Burgerlijk ingenieur 14.Materialen - producten - Als effectief niet-permanent lid : Jan Lambrechts, Ingenieur elektronica - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Dirk De Groof, Industrieel Ingenieur 15. Geneeskunde - Als effectief niet-permanent lid : Wim Van de Voorde, Professor dokter - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Karl Brouwers, Dokter 16.Tandheelkunde - Als effectief niet-permanent lid : Marc Tabak, Tandheelkundige, forensisch en wetenschappelijk onderzoeker - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Marc Braem, Professor Doctor 17. Paramedische wetenschappen - Als effectief niet-permanent lid : Geert Watteyn, Verpleegkundige 18.Intellectuele eigendom - Als effectief niet-permanent lid : Xavier Darmstaedter, Burgerlijk ingenieur - Als plaatsvervanger niet-permanent lid : Guillaume Rutten, Industrieel ingenieur mechanica 19. Psychologie - psychotherapie - Als effectief niet-permanent lid : Jan Carlier, Dokter 20.Recreatie - Als effectief niet-permanent lid : Bernard Nuytten, Verzekeringsmakelaar 21. Transport en logistiek - Als effectief niet-permanent lid : Johan Depuydt, Industrieel Ingenieur 22.Openbare werken - infrastructuur - Als effectief niet-permanent lid : Johan Depuydt, Industrieel Ingenieur Brussel, 5 mei 2019.

K. GEENS

^