Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 januari 2000
gepubliceerd op 22 februari 2000

Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012923
pub.
22/02/2000
prom.
05/01/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de beslissing van het Paritair comité voor de textielnijverheid en de breiwerk van 22 juni 1999 tot oprichting van een paritair leercomité in zijn schoot, en op zijn voorstel betreffende het aantal leden ervan en betreffende het aantal mandaten per vertegenwoordigde organisatie;

Gelet op het voorstel van de in het Paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, elk wat zijn vertegenwoordigers betreft, Besluit : HOOFDSTUK I. - Aantal leden en verdeling van de mandaten

Artikel 1.Het aantal leden die in het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, wordt vastgesteld op, enerzijds, 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en, anderzijds, 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen.

Art. 2.§ 1. Wat de vertegenwoordiging van de werkgevers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 5 gewone en 5 plaatsvervangende leden die de Textielfederatie - FEBELTEX vertegenwoordigen; § 2. Wat de vertegenwoordiging van de werknemers betreft, worden de mandaten als volgt verdeeld : - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Belgisch Vakverbond vertegenwoordigen; - 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden die het Algemeen Christelijk Vakverbond vertegenwoordigen; - 1 gewoon lid en 1 plaatsvervangend lid die de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België vertegenwoordigen. HOOFDSTUK II. - Leden

Art. 3.Worden benoemd tot leden van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk : 1° als vertegenwoordigers van de werkgevers : a) gewone leden : - voor de Textielfederatie - FEBELTEX : De heren : Ronny ARRYN te 8573 Anzegem; Marc BLOMME te 8310 Assebroek;

Edward DE RUYSSCHER te 9168 Hamme;

Roland GITS te 1630 Linkebeek;

Michel MICHIELS te 1730 Asse; b) plaatsvervangende leden : - voor de Textielfederatie - FEBELTEX : Mevrn.: Maryline ALBERS te 9890 Gavere;

Sabine NIMMEGEERS te 9040 Lochristi;

Béatrice ZUNSHEIM te 1420 Eigenbrakel;

De heren : Vic DE GRIJSE te 1720 Dilbeek;

Jan DE MEYER te 8830 Hooglede; 2° als vertegenwoordigers van de werknemers : a) gewone leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heren : Lucien BATS te 9100 Sint-Niklaas; John COLPAERT te 8000 Brugge; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Jan CALLAERT te 9200 Dendermonde;

Jacques JOURET te 7760 Dottenijs; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Etienne CASSIER te 9160 Lokeren; b) plaatsvervangende leden : - voor het Algemeen Belgisch Vakverbond : De heren : Donald WITTEVRONGEL te 8310 Brugge; Michel SPRENGERS te 7170 Manage; - voor het Algemeen Christelijk Vakverbond : De heren : Eric LHEUREUX te 7780 Komen;

Luc VANDENBROELE te 8730 Oedelem-Beernem; - voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België : De heer Dirk BAECKELANDT te 9000 Gent.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1999.

Brussel, 5 januari 2000.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983. Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998.

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998.

^