Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020041185
pub.
12/05/2020
prom.
04/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming sluiten houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de artikelen 6, § 1, 1° en 7;

Overwegende dat de vennootschappen BEYENS CommV, ADAMS CommV (voorheen VANELVEN LV) en VAN LINDEN LV opgenomen zijn in de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming sluiten houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming;

Overwegende het ministerieel besluit van 27 augustus 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming sluiten houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2020, de volgende vennootschappen: BEYENS CommV Ondernemingsnummer: 0723.777.475 ADAMS CommV Ondernemingsnummer: 0467.714.204 VAN LINDEN CommV Ondernemingsnummer: 0896.795.682

Art. 2.De erkenningen vermeld in het artikel 1 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019041269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Art. 3.De vennootschappen vermeld in het artikel 1 worden, met ingang van 1 april 2020, geschrapt uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041950 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming sluiten houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming.

Brussel, 4 mei 2020.

N. MUYLLE

^