Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020041183
pub.
12/05/2020
prom.
04/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2020, de volgende vennootschap: HEMELINCKX AGRO Comm.V Ondernemingsnummer : 0745.548.928

Art. 2.Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2020, de volgende vennootschappen: VAN DYCK STEVEN CommV Ondernemingsnummer : 0744.535.178 LANDBOUWBEDRIJF HENDRIX CommV Ondernemingsnummer : 0745.654.539 ARDOLOF CommV Ondernemingsnummer : 0745.971.867 STOKKELAERSHOEVE-VAN DOOREN CommV Ondernemingsnummer : 0746.346.110 MEKKERHOF BV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0738.649.456

Art. 3.De erkenningen vermeld in de artikelen 1 en 2 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Brussel, 4 mei 2020.

N. MUYLLE

^