Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 mei 2007
gepubliceerd op 25 mei 2007

Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009450
pub.
25/05/2007
prom.
04/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


4 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten


De Minister van Justitie, Gelet op de programmawet van 27 december 2006, Titel II Justitie;

Gelet op het organiek koninklijk besluit van de Commissie voor de gerechtskosten van 26 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 april 2007, Besluit : Tot lid van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken zijn voor een termijn van twee jaar benoemd, met ingang van de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : FREYNE, Thierry, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, voorzitter;

BRYS, Kathelyne, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, lid en plaatsvervangend voorzitter;

AUDENAERT, André, eerste substituut-krijgs-auditeur, gedelegeerd bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, lid en plaatsvervangend voorzitter;

VAN SANTVLIET, Paul, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; plaatsvervangend lid;

LUGENTZ, Frédéric, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; plaatsvervangend lid;

HOLSTERS, Luc, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, plaatsvervangend lid;

MAILLARD, Francine, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, plaatsvervangend lid;

DAENS, Herman, procureur des Konings te Oudenaarde, plaatsvervangend lid;

HAEGEMAN, Bérengère, substituut-procureur des Konings te Brussel, plaatsvervangend lid;

SECRETARIAAT : PARENTE, Nicole, administratief assistent bij de FOD Justitie, secretaris;

MILIANO, Anna, administratief assistent bij de FOD Justitie, plaatsvervangend secretaris;

THILMANY, Anne, administratief assistent bij de FOD Justitie, plaatsvervangend secretaris;

LEDEN DESKUNDIGEN : Psychiaters : DEMEULEMEESTER, Francis, lid;

LINDEMANS, Ignaas-Paul, plaatsvervangend lid;

SCHOUTEDEN, Philippe, plaatsvervangend lid;

DUPONT, Henry, plaatsvervangend lid;

Psychologen : WATILLON, Véronique, lid;

VERMEIRE, Anne, plaatsvervangend lid;

HOEBANX, Jean-Luc, plaatsvervangend lid;

Gerechtsdeurwaarders : BUISSERET, Jacqueline, lid;

DUCHATEAU, Jacqueline, plaatsvervangend lid;

VAN DEN BERGHE, Anne, plaatsvervangend lid;

TOURNEL, Edward, plaatsvervangend lid;

Architecten : DEMOOR, Pierre, lid;

STERNO, Henry, plaatsvervangend lid;

RUTGEERTS, Johan, plaatsvervangend lid;

VANDEWALLE, Marc, plaatsvervangend lid;

Geneesheren : BEAUTHIER, Jean-Pol, lid;

VAN DE VOORDE, Wim, plaatsvervangend lid;

PASTIJN, Marc, plaatsvervangend lid;

STEPHANY, Didier, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in de biologie : HOSTE, Bernadette, lid;

DEFORCE, Dieter, plaatsvervangend lid;

Rekenplichtigen : DE BRUYN, John, lid;

GYSELINX, Jean, plaatsvervangend lid;

KAHN, Guy, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in brand : DEFECHEREUX, J., lid;

DEBONTRIDDER, Julien, plaatsvervangend lid;

BEEL, Guy, plaatsvervangend lid;

GEYSEN, Willy, plaatsvervangend lid;

FACK, Glenn, plaatsvervangend lid;

LIGOT, René, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in verkeersongevallen : VERPLANCKE, Gerard, lid;

BEEL, Guy, plaatsvervangend lid;

DEBONTRIDDER, Julien, plaatsvervangend lid;

LEGRAND, Pascal, plaatsvervangend lid;

HAMAIDE, Olivier, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in geschriften : STEVENS, Emmanuel, lid;

WYFFELS, Filip, plaatsvervangend lid;

DESOBRY, Albert, plaatsvervangend lid;

Scheikundigen : DAENENS, Paul, lid;

NOIRFALISE, Alfred, plaatsvervangend lid;

NOEL, Etienne, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in ballistiek : DEMANET, Fernand, lid;

HOET, Jozef, plaatsvervangend lid;

DE KINDER, Jan, plaatsvervangend lid;

VAN DEN MEERSCHAUT, Eric, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in informatica : VAN ROOSMALEN, Rudolf, lid;

THIRY, Paul, plaatsvervangend lid;

VIATOUR, Michel, plaatsvervangend lid;

FACK, Glenn, plaatsvervangend lid;

Kunstkenners : SIRONVAL, Hélène, lid;

COOLEN, Jan, plaatsvervangend lid;

LALOUX,Vincent, plaatsvervangend lid;

Deskundige in diergeneeskunde DOPPEE, Catherine, dierenarts, lid;

Deskundigen in telefonie : WARNENT, David, Commissaris, lid;

DE SMET, Rudy, hoofd van de dienst NTSU/CTIF, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in diverse kosten : Inzake auto's : VRANKEN, Ann, jurist, lid;

Inzake bankkosten : DE WOLF, Veerle, commissaris, lid;

SEYNHAEVE, Philippe, commissaris, plaatsvervangend lid;

Brussel, 4 mei 2007.

Mevr. L. ONKELINX

^