Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 februari 1998
gepubliceerd op 03 maart 1998

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022078
pub.
03/03/1998
prom.
04/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/04/1998022078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 1998. Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


De Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 10 juni 1997 uitgebracht door het basisoverlegcomité van Sector XII "Sociale Zaken";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 9 december 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 december 1997, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 1 van de 9 betrekkingen van geneesheer-directeur wordt bezoldigd in de weddeschaal 13 E 1 van de 2 betrekkingen van gezondheidsinspecteur-directeur kan worden bezoldigd in de weddeschaal 13 E 1 van de 3 betrekkingen van apotheker-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 E de betrekking van inspecteur-directeur van het leefmilieu kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 E de betrekking van actuaris-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 D de betrekking van adviseur van het leefmilieu kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 B 3 van de 11 betrekkingen van sociaal inspecteur-directeur worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B 1 van de 2 betrekkingen van vertaler-revisor-directeur wordt bezoldigd in de weddeschaal 13 B 9 van de 35 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B 23 van de 93 betrekkingen van geneesheer worden bezoldigd in de weddeschaal 10 F 8 van de 32 betrekkingen van gezondheidsinspecteur worden bezoldigd in de weddeschal 10 F 8 van de 33 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddeschaal 10 F 2 van de 7 betrekkingen van inspecteur van het leefmilieu worden bezoldigd in de weddeschaal 10 F de betrekking van ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 E of in de weddeschaal 10 F 1 van de 3 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de bijzondere weddeschaal : 1.205.758 - 1.713.329 31 X 26.713 82 X 53.429 47 van de 93 betrekkingen van geneesheer worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 16 van de 32 betrekkingen van gezondheidsinspecteur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 17 van 33 betrekkingen van apotheker worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 4 van de 7 betrekkingen van inspecteur van het leefmilieu worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 2 van de 3 betrekkingen van actuaris worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 4 van de 12 betrekkingen van adjunct-adviseur van het leefmilieu worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C 15 van de 44 betrekkingen van sociaal inspecteur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C 2 van de 7 betrekkingen van vertaler-revisor worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C 46 van de 131 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C de betrekking van industrieel ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 C 3 van de 11 betrekkingen van programmeringsanalyst worden bezoldigd in de weddeschaal 28 L 8 van de 11 betrekkingen van programmeringsanalyst worden bezoldigd in de weddeschaal 28 K 5 van de 35 betrekkingen van eerstaanwezend paramedicus worden bezoldigd in de weddeschaal 28 F 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend vertaler wordt bezoldigd in de weddeschaal 28 I 1 van de 5 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder wordt bezoldigd in de weddeshaal 28 D 2 van de 7 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddeschaal 28 B 5 van de 7 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris worden bezoldigd in de weddeschaal 28 A 4 van 25 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent worden bezoldigd in de weddeschaal 28 F 26 van de 176 betrekkingen van eerstaanwezend sociaal controleur worden bezoldigd in de weddeschaal 28 J 11 van de 72 betrekkingen van eerstaanwezend gezondheidscontroleur worden bezoldigd in de weddeschaal 28 J 35 van de 131 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddeschaal 22 B 62 van de 309 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 F 80 van de 309 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 H 25 van de 309 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30 I 29 van de 103 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 C 22 van de 103 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 D 5 van de 103 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E Meesters-, vak- en dienstpersoneel de betrekking van vakman kan bezoldigd worden in de weddeschaal 30 G of in de weddeschaal 30 J 12 van de 24 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddeschaal 42 E § 2. De betrekkingen opgenomen in artikel 2 van het voornoemd koninklijk besluit van 4 februari 1998 worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel de betrekking van ingenieur-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 E de betrekking van nucleair inspecteur-directeur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 E de betrekking van adviseur kan bezoldigd worden in de weddeschaal 13 B 1 van de 3 betrekkingen van nucleair inspecteur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 F de betrekking van ingenieur kan bezoldigd worden in de weddeschal 10 E of in de weddeschaal 10 F 1 van de 2 betrekkingen van geneesheer wordt bezoldigd worden in de weddeschaal 10 F 2 van de 3 betrekkingen van nucleair inspecteur worden bezoldigd in de weddeschaal 10 E 1 van de 2 betrekkingen van geneesheer wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 E 1 van de 4 betrekkingen van adjunct-adviseur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 C 1 van de 2 betrekkingen van industrieel ingenieur wordt bezoldigd in de weddeschaal 10 C 1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddeschaal 30 F 1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddeschaal 30 H 1 van de 4 betrekkingen van klerk kan bezoldigd worden in de weddeschaal 30 I

Art. 2.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 20 juni 1996 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Brussel, 4 februari 1998.

M. COLLA Mevr. M. DE GALAN J. PEETERS

^