Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 december 2017
gepubliceerd op 15 december 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2009 tot vaststelling van de auditreferentiesystemen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2017014294
pub.
15/12/2017
prom.
04/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/04/2017014294/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


4 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen sluiten tot vaststelling van de auditreferentiesystemen


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bekrachtigd bij de wet van 20 juli 2006, artikel 11 § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen sluiten tot vaststelling van de auditreferentiesystemen;

Gelet op het advies van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 17 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2015;

Gelet op het overleg met de regeringen van de Gewesten op 4 mei 2016;

Gelet op het advies nr. 60.905/3 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen sluiten tot vaststelling van de auditreferentiesystemen, wordt 3° vervangen als volgt : "3° de norm FSSC 22 000, die werd uitgewerkt door Food Safety System Certification 22000, P.O. Box 693 4200 AR Gorinchem, The Netherlands;" Brussel, 4 december 2017.

D. DUCARME

^