Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 april 2019
gepubliceerd op 11 april 2019

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019040871
pub.
11/04/2019
prom.
04/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/04/2019040871/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering


De Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten betreffende de verzekeringen, laatst gewijzigd bij de wet van 6 december 2018, artikel 217, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet sluiten tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, artikel 12, § 2, eerste en tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering sluiten tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering;

Overwegende dat de leden van het Opvolgingsbureau van de tarifering het gewijzigde huishoudelijk reglement eenparig hebben goedgekeurd tijdens de zitting van 15 februari 2019;

Gelet op advies 65.440/1 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten :

Artikel 1.Het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau voor de tarifering dat in bijlage is gevoegd wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 24 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering sluiten tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering wordt opgeheven.

Brussel, 4 april 2019.

De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .

^