Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 april 2013
gepubliceerd op 23 april 2013

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011188
pub.
23/04/2013
prom.
04/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der dienstcoöperaties met ingang van 1 maart 2013, de volgende coöperatieve vennootschap :

5241

VULPIAFIN CVBA


te Kalmthout


Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer :

0521.864.552


Art. 2.De erkenning in het vorige artikel vermeld blijft geldig tot 31 mei 2015 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 4 april 2013.

J. VANDE LANOTTE

^