Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 juni 2010
gepubliceerd op 18 juni 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003375
pub.
18/06/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010003375/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 417/2010 van de Commissie van 12 mei 2010 tot honderd zevenentwintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de Resolutie 1526 (2004) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 januari 2004;

Gelet op de Resolutie 1617 (2005) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 29 juli 2005;

Gelet op de Resolutie 1735 (2006) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 december 2006;

Gelet op de Resolutie 1822 (2008) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 juni 2008;

Gelet op de Resolutie 1904 (2009) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 17 december 2009;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober 2008, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, 8 en 31 maart, 15 en 19 april, 3, 18 en 19 mei 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) en 1904 (2009) van de Veiligheidsraad op 19 april 2010 aangepast werd door de Mededeling SC/9909 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen terzake middels de voormelde lijst aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) en 1904 (2009) zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000 gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10, 16 en 30 juli, 2 augustus, 5, 11 en 12 september, 8 oktober, 7 en 23 november, 13 december 2007, 6 en 7 februari, 21 maart, 1 april, 20 en 23 mei, 3 en 31 juli, 3 september, 21 oktober, 3 en 16 december 2008, 15 en 16 januari, 19 maart, 21 april, 11 mei, 1, 10, 27, 30 juli, 31 augustus, 15 september, 16 en 28 oktober, 16 november 2009, 5 en 6 januari, 8 februari, 8 en 31 maart, 15 en 19 april, 3, 18 en 19 mei 2010 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 mei 2010.

Brussel, 3 juni 2010.

D. REYNDERS

Bijlage De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst « Natuurlijke personen » : 1) « Fathur Rohman Al-Ghozhi (ook bekend als a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter).Geboortedatum : 17.2.1971. Geboorteplaats : Madiun, Oost-Java, Indonesië.

Nationaliteit : Indonesisch. Paspoortnr : Filippijnen GG 672613.

Overige informatie : naar verluidt in oktober 2003 omgekomen op de Filippijnen. » 2) « Huda bin Abdul Haq (ook bekend als a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan).Geboortedatum : a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Geboorteplaats : subdistrict Solokuro in het district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch. Overige informatie : naar verluidt in november 2008 overleden. Datum van aanwijzing : 9.9.2003. » 3) « Imam Samudra (ook bekend als a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar.Geboortedatum : 14.1.1970. Geboorteplaats : Serang, Banten, Indonesië. Overige informatie : naar verluidt in november 2008 overleden. Datum van aanwijzing : 9.9.2003. » Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 juni 2010.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^