Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 juli 2012
gepubliceerd op 27 juli 2012

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014282
pub.
27/07/2012
prom.
03/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Luchtvaart


3 JULI 2012. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen, artikel 3, § 1, tweede lid;

Gelet op de beslissing van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde van 24 mei 2012 om dokter Berthe DEMARET lid van de Sectie luchtvaartgeneeskunde te kiezen als voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde;

Gelet op de beslissing van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde van 24 mei 2012 om dokter Berthe DEMARET lid van de Sectie luchtvaartgeneeskunde voor te dragen als voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Dokter Berthe DEMARET wordt aangeduid als voorzitter van de Sectie luchtvaartgeneeskunde in toepassing van artikel 3, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2012.

Brussel, 3 juli 2012.

M. WATHELET

^