Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 februari 2010
gepubliceerd op 10 mei 2010

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot benoeming van de effectieve leden en vervangende leden van de Raad van de Duitstalige Jeugd

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010202225
pub.
10/05/2010
prom.
03/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot benoeming van de effectieve leden en vervangende leden van de Raad van de Duitstalige Jeugd


De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd door de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996, 4 mei 1999, 6 mei 1999, 25 september 1999, 22 december 2000 en 7 januari 2002;

Gelet op het decreet van 14 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten, gewijzigd door de programmadecreten van 7 januari 2002, 1 maart 2004 en 20 februari 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1983 betreffende de oprichting van een Raad van de Duitstalige Jeugd, gewijzigd door de besluiten van de Regering van 29 mei 1996, 24 september 2002 en 5 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Regering van 18 mei 1999 betreffende de erkenning en subsidiëring van jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten;

Gelet op de voorstellen van de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1983 vermelde organisaties, Besluit :

Artikel 1.De lijst die in artikel 1 van het besluit 3811/EX/VI/B/IV van 2 oktober 2008 is vermeld met het oog op de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden voor het elfde mandaat van de Raad van de Duitstalige Jeugd, wordt als volgt gewijzigd :

ORGANISATION, DIENST, CENTRUM, INRICHTING

EFFECTIEF LID

VERVANGEND LID

Patro Mädchen St. Raphaël

Steven Fritsch Hufengasse 55 4700 Eupen

Justine Nyssen Auf'm Rain 21a 4700 Eupen


Art. 2.Dit besluit treedt vandaag in werking.

Eupen, 3 februari 2010.

De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

^