Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2007
gepubliceerd op 18 juni 2007

Ministerieel besluit nr. 39 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011229
pub.
18/06/2007
prom.
02/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2007. - Ministerieel besluit nr. 39 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

365E.R.S. N.V. PRINS BOUDEWIJNLAAN 17/1 2550 KONTICH ONDERNEMINGSNUMMER/NUMERO D'ENTREPRISE : 0885.902.780

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 2 mei 2007.

Brussel, 2 mei 2007.

M. VERWILGHEN

^