Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 augustus 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005

Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000501
pub.
31/08/2005
prom.
02/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 7 mei 2004 et 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of en uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, meer bepaald op het artikel 32;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 3 juli 2001, 6 december 2001, 22 januari 2002 en 22 april 2002;

Overwegende dat de commissieleden benoemd worden voor een termijn van 5 jaar en hun mandaat hernieuwbaar is, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden voor een periode van 5 jaar benoemd tot leden van de Commissie Opleiding Bewaking : als vertegenwoordiger van de Federale Politie : effectief lid : de heer Viatour, Frédéric; plaatsvervangend lid : de heer De Turck, Jan; als vertegenwoordiger van de Lokale Politie : effectief lid : de heer Bloeyaert, Marc; plaatsvervangend lid : de heer Scheemaeker, Filip; als vertegenwoordigers van de bewakingssector, waaronder twee leden van de verenigingen die de bewakingsondernemingen vertegenwoordigen en een lid van de werknemersorganisaties : effectieve leden : de heer Engels, Ronald; de heer De Bernardin, Marc; de heer Yerna, Philippe; plaatsvervangende leden : de heer Gilles, Stéphane;

Mevr. De Clerck, Hilde; de heer Michiels, Jacques; als vertegenwoordigers van de erkende opleidingsinstellingen, voorgedragen door de opleidingsinstellingen gezamenlijk : effectieve leden : de heer Ledieu, Stany;

Mevr. Salu, Annemie; plaatsvervangende leden : de heer Dierckx, Marc;

Mevr. Daenen, Martine; als cursuscoördinator, die wordt voorgedragen door de vertegenwoordiging van de opleidingsinstellingen : effectief lid : de heer Van De Wege, Frans; plaatsvervangend lid : de heer Vassen, Patrick.

Art. 2.Dit ministerieel besluit treedt in werking op 17 mei 2005.

Brussel, 2 augustus 2005.

P. DEWAEL

^