Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 augustus 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/08/2005 pub. 12/08/2005 numac 2005007204 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de werving, de vorming en de bevordering van de officieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005003622 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005007213 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005

erratum

type erratum prom. 02/08/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005007283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de werving, de vorming en de bevordering van de officieren. - Erratum type erratum prom. 02/08/2005 pub. 10/03/2006 numac 2006007081 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de werving, de vorming en de bevordering van de officieren. - Erratum

document

type document prom. 02/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type document prom. 02/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005022669 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 augustus 2005 type document prom. 02/08/2005 pub. 31/03/2006 numac 2006000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling
^