Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 april 2020
gepubliceerd op 27 april 2020

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de examens die in de Franse en Duitse taal zijn afgelegd met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020201954
pub.
27/04/2020
prom.
02/04/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de examens die in de Franse en Duitse taal zijn afgelegd met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen


De Minister van Verkeersveiligheid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014, artikel 6, § 1, XII, 6°;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, artikel 34, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2012;

Gelet op het ministeriële besluit van 18 januari 2012 houdende benoeming van de leden van de commissie voor de examens met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Overwegende dat de Gewesten ingevolge de overdracht van bevoegdheden diverse verplichtingen hebben overgenomen, met name de organisatie van de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid in het kader van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Overwegende dat de benoeming van de leden van de examencommissie voor de examens die in de Franse en Duitse taal zijn afgelegd met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen, dient te worden vernieuwd; Dat het mandaat van voorzitter die de drie Kamers vertegenwoordigt, ingevolge de overdracht van bevoegdheden niet langer moet worden uitgeoefend;

Overwegende dat nieuwe leden moeten worden benoemd om de examencommissie voor de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen aan te vullen;

Overwegende dat de voorgestelde leden aan de voorwaarden vastgesteld in bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen voldoen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de kamer van de examencommissie, belast met de examens die in de Franse taal zijn afgelegd: de heer Arloff, Patrick (Kettenis) de heer Billen, Victor (Arbrefontaine) Mevr. Bonmariage, Nadine (Sprimont) Mevr. Brouhon, Natacha (Graven) de heer Cherpion, Hugues (Chaumont-Gistoux) de heer Crabeck, Michel (Brussel) de heer Van Bruyn, Cédric (Anderlecht) de heer Delvaux, Alex (Graven) de heer Duhot, Yannick (Blaton) de heer Evrard, Jean-Marc (Eghezée) de heer Gomez y Diego, Bruno (Brussel) de heer Haine, Jean-Paul (Wemmel) de heer Henin, Robert (Tervuren) de heer Keil, Frédéric (Couthuin) Mevr. Lemense, Corine (Perwez) de heer Leroy, Michel (Terhulpen) de heer Luc, Christophe (Philippeville) de heer Meunier, Francis (Meslin-l'Evêque) Mevr. Olivier, Florence (Ferriere) de heer Pereaux, Olivier (Romsée) de heer Rogister, Jacques (Chaudfontaine) de heer Sbai, Hicham (Brussel) de heer Schoeters, Didier (Brussel) de heer Tinnirello, Salvatore (Luik) de heer Touijri, Mohamed (Brussel) de heer Vaccaro, Luciano (Seraing) de heer Van Cauter, Xavier (Dion-Valmont) de heer Verleyen, Dimitri (Tongre-Notre-Dame) de heer Weerts, Jean (Fléron) - De volgende personen worden benoemd tot lid van de kamer van de examencommissie, belast met de examens die in de Duitse taal zijn afgelegd: de heer Arloff, Patrick (Kettenis) de heer Weerts, Jean (Fléron) - De volgende persoon wordt benoemd tot voorzitter van de kamer van de examencommissie, belast met de examens die in de Franse taal zijn afgelegd: de heer Delvaux, Alex (Graven) - De volgende persoon wordt benoemd tot voorzitter van de kamer van de examencommissie, belast met de examens die in de Duitse taal zijn afgelegd: de heer Arloff, Patrick (Kettenis) - De volgende persoon wordt benoemd tot ondervoorzitter van de kamer van de examencommissie, belast met de examens die in de Franse taal zijn afgelegd: de heer Duhot, Yannick (Blaton) - De volgende persoon wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de Minister belast met Verkeersveiligheid: mevr. Wathelet Florence, adviseur.

Art. 2.Het ministeriële besluit van 18 januari 2012 houdende benoeming van de leden van de commissie voor de examens met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Namen, 2 april 2020.

V. DE BUE

^