Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte Tijdens zijn zitting van 23 mei 2013 heeft het Dir Deze overdracht grijpt plaats in het kader van de fusie door opslorping van Deutsche Beamten Lebens(...)

bron
nationale bank van belgie
numac
2013003337
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

NATIONALE BANK VAN BELGIE


Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte Tijdens zijn zitting van 23 mei 2013 heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België de overdracht toegestaan van de verzekeringscontracten die Belgische risico's dekken van de verzekeringsonderneming naar Duitse recht Beamten Lebensversicherung AG aan de verzekeringsonderneming naar Duitse recht Axa Lebensversicherung AG met ingang van 4 september 2013.

Deze overdracht grijpt plaats in het kader van de fusie door opslorping van Deutsche Beamten Lebensversicherung AG door Axa Lebensversicherung AG. Ze werd door de Duitse toezichtsautoriteit der verzekeringsondernemingen (BaFin) toegestaan in augustus 2013.

Krachtens artikel 76 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen is deze overdracht tegenstelbaar aan de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden vanaf de dag van deze publicatie.

Brussel, 2 oktober 2013.

De Gouverneur, L. COENE

^