Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 01 juli 2021

Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep. De volge ? De heer D'Hondt K., vrederechter van het kanton Beveren; ? De heer Lathouwers D., rechter in d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021042535
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep.

De volgende rechters werden op 15 april 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent aangewezen voor een termijn van zeven jaar om te zetelen in de hoedanigheid van rechter in de Nederlandstalige tuchtrechtbank: ? De heer D'Hondt K., vrederechter van het kanton Beveren; ? De heer Lathouwers D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

^