Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Thesaurie. - Deposito- en consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2016 Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003335
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Thesaurie. - Deposito- en consignatiekas. - www.depositokas.be Lijst van consignaties waarvan de rechten zullen vervallen in 2016 Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 - Art. 27

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^