Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 02 juni 2014

Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014203318
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond Nr. 0413.980.261 MEUFA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 29/04/2014 Ond. Nr. 0430.959.518 SMASH 2000 intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 06/05/2014 Ond. Nr. 0443.689.579 LE JARDIN D'ASTRID intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 30/04/2014 Ond. Nr. 0464.090.758 PYTHAGORAS PARTICIPATIONS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 28/04/2014 Ond. Nr. 0464.293.270 LE CHARLEMAGNE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 25/04/2014 Ond. Nr. 0472.731.973 DELIMMO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 30/04/2014 Ond. Nr. 0810.972.359 SDP EVENTS & OUTDOOR intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 30/04/2014 Ond. Nr. 0862.029.991 WISSAM SPIRIDON intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 25/04/2014 Ond. Nr. 0877.411.718 TOITURES FRANCKE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf : 02/05/2014.

^